Het domein Wonen heeft als doel om haar leden te informeren over onderwerpen op het gebied van Wonen en Noodvoorzieningen.

Wonen
Het domein wonen denkt na over woon-initiatieven: duurzamer, meer samen en met economische mogelijkheden.

Noodvoorzieningen
Wat doe je in geval van nood?
Wat kun je het beste in huis halen?
Het domein  Wonen doet hier ook onderzoek naar.
Momenteel zijn we bezig met het opstellen en delen van veiligheidsprotocollen wat  iedereen kan doen in en rondom de woning.  De kennis en protocollen worden gedeeld  wanneer deze rond zijn.