Het domein Geld verkent en werkt aan de invoering van een alternatief betaalmiddel en betaalsysteem.

Wij onderzoeken waar het onderscheidende vermogen van onze regio ligt, bijvoorbeeld in opslag en distributie, welke ambachten in de  regio worden uitgeoefend en welke winkeliers openstaan voor samenwerking. 

We willen elkaar helpen, niet van elkaar profiteren. We willen producten, diensten en inzet ruilen. Geld is echter niet voor niks ooit ontstaan als middel. Het is handig om op een eenvoudige manier het ruilen te faciliteren, bijvoorbeeld met geld.  
Op langere termijn onderzoeken we hoe we ruilmiddelen efficiënt kunnen inzetten of misschien zelf eens lokale munt gebruiken.  Een eigen marktplaats  vinden wij handig. Hier is al een Telegram groep voor gestart: Durf te vragen.