De ondersteunende dienst Organisatie & Administratie  doet wat de naam zegt.  Onze groep organisatietijgers zet zich in voor de interne en externe communicatie. 

Dit doen onze tijgers:

Interne samenwerking en communicatie 
   ● Stroomlijnen van de interne en externe communicatie
   ● Inrichten en verder ontwikkelen van de organisatie
   ● Input en updates vanuit elk domein verkrijgen
   ● Een coachende rol  voor leden, zoals mediation bij  een botsing
   ● Onze achterban betrekken in besluitvorming

Verbinden met andere regio’s
   ● Contact tussen regio’s leggen en versterken
   ● Vraagstukken met andere regio’s afstemmen

   ● Partnerwerving

Leden
   ● Inventariseren hoe leden hun interesses/expertises voor Nieuw Alphen in kunnen zetten
   ● Opzetten en onderhouden ledenadministratie
   ●
Mail naar info@nieuwalphen.nl beantwoorden
   ● Ledenvoorlichting en -werving