Domeinen
Nieuw Alphen is een vereniging waar we met elkaar bouwen aan een zelfredzame, duurzame en liefdevolle samenleving.
We hebben negen domeinen vastgesteld waarin we actief samenwerken met onze leden en partners.

Per domein bespreken we hoe we zo goed mogelijk bij de wensen en belangen van onze leden kunnen aansluiten. Elk domein heeft een coördinator en komt elke maand samen.
Onze 9 domeinen zijn:


Werkgroepen
Uit onze domeinen zijn verschillende werkgroepen ontstaan die zich inzetten voor een project of doelgroep. Zo zijn er enthousiaste leden actief in de werkgroepen:

Aangesloten bij domein Gezondheid
Aangesloten bij domein Gezondheid
Aangesloten bij meerdere domeinen
Aangesloten bij meerdere domeinen

Ondersteunende diensten
Ter ondersteuning van onze vereniging en onze domeinen zijn er ook leden die zich met plezier inzetten voor de diensten:
● Organisatie & Administratie
● Communicatie & Marketing
● ICT
● Juridisch


Bestuur
Vanaf 6 mei 2022 is Nieuw Alphen officieel een vereniging.
Het bestuur van Nieuw Alphen bestaat momenteel uit 3 personen:
● Rosanne – Voorzitter
● Larissa – Secretaris
● Hans – Penningmeester


Doe mee!
Lijkt het je leuk om actief te zijn binnen onze domeinen, werkgroepen of ondersteunende diensten?
Als lid kan je je aansluiten bij elk(e) domein, werkgroep of dienst die je aanspreekt of waar je interesse of expertise ligt.
We waarderen het enorm als je onze vereniging komt versterken!