Nieuw Alphen is ontstaan omdat veel van ons belangrijke kernwaarden missen in de huidige samenleving.
Deze kernwaarden zijn: 

● Onafhankelijk 
● Liefdevol
● Respectvol

● Gelijkwaardig
● Multidisciplinair
● Lokaal

● Coöperatief
● Verbindend
● Duurzaam

Visie

De wereld om heen is sterk aan verandering onderhevig. Ze wordt complexer en soms ook intimiderend. In een gemeenschap kunnen mensen elkaar helpen om op een verantwoorde manier met deze veranderingen om te gaan. Dit bevordert ook de persoonlijke groei en de vrijheid van elk actief individu in die gemeenschap.

Missie

Nieuw Alphen heeft als missie om mensen te verbinden die samenwerken in en aan een gemeenschap waarin vrijheid, kennisdeling, gezondheid en weerbaarheid centraal staan.

Kernwaarden

Onze gezamenlijke overtuigingen (kernwaarden) zijn: respect voor mens en natuur, gelijkwaardigheid, vrijheid en onafhankelijkheid, samendoen biedt meer.

Sluit je aan

Onderschrijf je onze visie, missie en kernwaarden en denk je dat je iets zou kunnen bijdragen aan onze gemeenschap in welke vorm dan ook (talenten, specifieke kennis, ‘handjes’, producten, diensten, muziek, spiritualiteit enzovoorts)? Kom dan de sfeer eens ervaren op een van onze ontmoetingscafé-avonden.