Domein ICT zet zich in om Nieuw Alphen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie te ondersteunen en streeft naar het opzetten van een lokaal internet. 

Domein ICT stroomlijnt de interne en externe communicatie.  Doelstelling van ICT is het technisch beschikbaar stellen en onderhouden van een publieke website en een intranet voor leden, het opzetten van een platform voor het delen van informatie en documenten en het ontwikkelen van specifieke applicaties voor de domeinen.

De website is bedoeld om mensen die geïntresseerd zijn in onze uitgangspunten, informatie kunnen vinden over onze vereniging en zich kunnen aanmelden om naar het ontmoetingscafé te komen. Inmiddels is de eerste versie van het internet beschikbaar (daar zit je nu op!).

Ook wordt er hard gewerkt aan de implementatie van een intranet en een webshop. Hiervoor is een aparte server ingericht om aan de huidige en toekomstige eisen van vertrouwelijkheid en beschikbaarheid te kunnen voldoen.

Naast echte ICT-specialisten zitten in het domein ICT ook leden die zich meer bezig houden met de functionele kant. Het doemin ICT komt ongeveer om de maand bij elkaar en daar wordt dan over veel meer gesproken dan bits en bytes.