Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website van Nieuw Alphen i.o. Door bezoek aan deze website en/of door de aangeboden informatie te gebruiken die op deze website is gepubliceerd, verklaart u akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval onze algemene voorwaarden, of specifieke voorwaarden van lidmaatschappen, producten of diensten strijdig zijn met disclaimer, dan prevaleren de specifieke voorwaarden, of bij het ontbreken daarvan de algemene voorwaarden. De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Nieuw Alphen i.o. neemt zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van de website, echter kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Nieuw Alphen i.o. kan niet garanderen dat de website volledig zonder onderbrekingen en/of foutloos kan functioneren. Nieuw Alphen i.o. aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de informatie, het gebruik van de websites, technische storingen.

Informatie van derden:

Nieuw Alphen i.o. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, gebruik of beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen via links of via andere manieren. Nieuw Alphen is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid, redelijkheid of actualiteit voor informatie op de websites waarnaar wordt verwezen.

Eigendomsrechten:

Nieuw Alphen i.o. behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze websites aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze websites te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden, te verveelvoudigen zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Nieuw Alphen i.o. en zonder instemming van eventuele voorwaarden voor het gebruik van deze informatie. De informatie op deze websites mogen wel gebruikt worden voor persoonlijk gebruik.

Wijzigingen:

Nieuw Alphen i.o. houdt zich het recht voor de op of via deze websites aangeboden informatie, met inbegrip van de disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan melding te doen.